ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 

Речиц Виталий

Антикорупційна програма юридичиної особи

Для участі у здійсненні державних закупівель чинним законодавством вимагається наявність затвердженої антикорупційної програми підприємства. АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ розробить антикорупційну програму (антикорупційний компалаєнс) для підприємств незалежно від місця реєстрації.

Кому потрібна антикорупційна програма юридичних осіб? Закон України «Про запобігання корупції» зобов`язав затвердити антикорупційну програму:

1) для державних та комунальних підприємствах, а також в господарських товариствах при умові, що в них:

  • державна або комунальна частка перевищує 50 %;
  • середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб;
  • обсяг валового доходу від реалізації робіт та послуг за вказаний період перевищує 70 мільйонів гривень;

2) для юридичних осіб, які відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" є учасниками попередньої кваліфікації або процедури закупівлі, якщо вартість закупівлі товарів або послуг дорівнює або перевищує 1 млн. гривень, а робіт – 5 млн. гривень.

Зміст антикорупційної програми
В розумінні ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» №1700-VI від 14.10.14. антикорупційна програма являє собою комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Розробити антикорупційну програму у вигляді окремого юридичного документу недостатньо для повноцінної реалізації антикорупційної політики. Положення програми мають міститися в трудових договорах, правилах внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкціях. Зразок антикорупційної програми юридичної особи з 2015 року погоджується з трудовим колективом.

Антикорупційна програма юридичної особи має містити чіткі практичні рекомендації з різних процедур, які юридична особа вживає для запобігання корупції у своїй діяльності, шляхом впровадження ефективного правового механізму дотримання вимог законодавства.

Дотримання вимог антикорупційної програми повинно забезпечуватися на всіх рівнях. Ці вимоги мають бути однаковими як для директорів чи керівників вищої ланки так і для звичайних співробітників. При написанні тексту антикорупційної програми як юридичного документу співробітниками компанії враховуються положення законодавства України, зокрема: Законів України «Про запобігання корупції» ; «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» , підзаконних нормативно-правових актів України та положень міжнародного законодавства.

Вартість розробки індивідуальної антикорупційної програми з усім необхідним пакетом документів становить:

600 грн. - термінова розробка

400 грн. - не термінова розробка

Перелік проектів документів, що надаються при замовленні антикорупційної програми:
1. Антикорупційна програма
2. Вимоги до Уповноваженої  особи з реалізації антикорупційної програми , які повинні бути передбачені в змісті антикорупційної  програми  юридичної особи.
3. Основні зміни до посадової інструкції особи, призначеної Уповноваженою з реалізації антикорупційної програми.
4. Наказ про призначення уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми та затвердження антикорупційної програми.

Більш детальну інформацію можна отримати звернувшись за телефонами:

 

+38 (095) 041-41-13

 

+38 (066) 807-45-35

 

+38 (093) 488-88-22

 

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННАЯ ДАЧНИХ ТА САДОВИХ БУДИНКІВ У ЖИТЛОВІ

 

5 червня поточного року набув чинності Порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки, затверджений постановою Кабміну від 29 квітня 2015 № 321 (далі - Порядок).

Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов'язані адміністративно або територіально.

Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі - власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові (далі - уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку, до якої додаються:

1) копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

2) письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

3) звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб'єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668).

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні. Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) неподання документів, зазначених у пункті  Порядку;

2) виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

3) встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I Порядку (обов'язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2 до Порядку).

Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Юристи компанії підготували цікаву інфорграфіку, яку Ви зможе знайти та скачати під даною публікацією. 

Більше інформації Ви зможе дізнатися по тел.:

+38 (095) 041-41-13

+38 (066) 807-45-35

+38 (093) 488-88-22

 

 

Понеділок, 20 квітня 2015 20:43

Пасивні доходи по-новому у 2015 році

Пасивні доходи по-новому у 2015 році

Після прийняття і набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» оподаткування пасивних доходів зазнало змін. 

Термін «пасивні доходи» включає в себе такі доходи: 

  • проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
  • проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
  • інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
  • інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
  • роялті.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів, зокрема, процентів, роялті та інвестиційного прибутку, здійснюється відповідно до ст. 170 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

20% - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у п.п. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу України);

5% - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Верховна Рада України скоротила кількість істотних умов договору оренди землі з 11 до 3. 

Дані зміни відображені у Законі про дерегуляцію від 12 лютого 2015 №191-VIII. 

Юристи компанії підготували інфографіку по цьому питанню.

 

ЗАКОНОПРОЕКТ №2423 "ПРО ВІДКРИТІ РЕЄСТРИ ВЛАСНИКІВ МАЙНА" (ІНФОГРАФІКА)

Юристи компанії розробили інфографіку до законопроекту № 2423 "ПРО ВІДКРИТІ РЕЄСТРИ ВЛАСНИКІВ МАЙНА"

Середа, 01 квітня 2015 19:04

НОВІ ТАРИФИ ЖКГ 2015 (ІНФОГРАФІКА)

З 1 квітня 2015 року в Україні запроваджені нові тарифи на житлово-комунальні послуги

Юристи компанії підготували цікаву інфографіку

 


П'ятниця, 27 лютого 2015 16:13

ЦЕНЗУРА З ПАТРІОТИЧНИМ ОБЛИЧЧЯМ

5 лютого народні депутати підтримали законопроект Княжицького про заборону російських фільмів. Його повна назва – «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України». Як виявилось, захистити інформаційний простір просто – достатньо лише заборонити російські фільми. А як же свобода слова?

 Головна | Практики |Індустрії | Земельні аукціони | Допомога адвоката | Блог | Новини компанії | Контакти

Даний інформаційний ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся інформація і результати інтелектуальної діяльності, які розміщені на ресурсі, перебувають під захистом міжнародного права та законодавства України. Незаконні дії з інформацією та результатами інтелектуальної діяльності тягне за собою відповідальність. Вся інформація, розміщена на ресурсі не є юридичною консультацією. Коментарі, статті, висновків, опубліковані юристами є їхньою особистою думкою і можуть не співпадати з думкою ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ« АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

© ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ« АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015-2021. Всі права захищені.