ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 
Вторник, 28 Июль 2015 15:55

ЯК ПРОКОНТРОЛЮВАТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ СУДОВОГО НАКАЗУ У ГОСПОДАРСЬКІЙ СПРАВІ?

     Для Вас важливо уважно прочитати отриманий судовий наказ на предмет його відповідності всім вимогам, що висуваються до виконавчих документів. Так, згідно зі ст. 18 Закону України «Про ви­конавче провадження» у виконавчому документі обов'язково зазначають:

 • назву й дату видачі документа, найменуван­ня органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала;
 • дату прийняття й номер рішення, за яким видано документ;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їхнє місцезнахо­дження (для для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та борж­ника (для для юридичних осіб), індивідуальний ідентифі­каційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб — платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду, які ідентифікують стягувача та боржника або можуть сприяти примусовому виконанню. Зокрема, дата на­родження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
 • резолютивну частину рішення;
 • дату набрання законної (юридичної) сили рішенням;
 • строк пред'явлення виконавчого докумен­та до виконання.

     Виконавчий документ повинен бути підпи­саний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріпле­ний печаткою.

     Якщо в судовому наказі виявлено помилку, то краще відразу скористатися ст. 117 ГПК і звернутися до суду, який видав такий наказ, із вимогою про її виправлення. Для цього до суду потрібно подати відповідну заяву довіль­ної форми, у якій зазначити допущений не­долік під час оформлення судового наказу. Господарський суд розглядає таку заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника й ви­носить ухвалу. Неявку стягувача й боржника не вважають перешкодою для розгляду заяви. До цього моменту господарський суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ.

     Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви надсилається стягувачеві й борж­нику в п'ятиденний строк із дня її винесення.

 

Детальніше за телефонами: 

 

(095) 041-41-13; (093) 488-88-22

 

Оцените материал
(1 Голосовать)
 •  Главная | Практики |Индустрии | Земельные аукционы | Срочная помощь адвоката | Блог | Новости компании | Контакты

  Данный информационный ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся информация и результаты интеллектуальной деятельности, которые размещены на ресурсе, находятся под защитой международного права и законодательства Украины. Незаконные действия с информацией и результатами интеллектуальной деятельности влечет за собой ответсвенность. Вся информация, размещенная на ресурсе не является юридической консультацией. Комментарии, статьи, заключения, опубликованные юристами являются их личным мнением и могут не совпадать с мнением ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

  © ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015. Все права защищены.

  .