ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 
Понедельник, 03 Август 2015 09:38

ДУБЛІКАТ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА: ХТО Є СУБЄКТОМ ЗВЕРНЕННЯ ЗА ВИДАЧЕЮ ДУБЛІКАТА ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА (НАКАЗУ)?

Перш за все право подати заяву про видачу виконавчого листа (наказу) має стягувач. Чин­не законодавство містить визначення поняття "стягувач". Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження» ним вважають фізичну  або юридичну особу, на користь чи в інтересах якої вида­но виконавчий документ. Для прикладу, якщо судом прийнято рішення про стягнення з під­приємства "А" на користь підприємства "Б" заборгованості в сумі 1000 (однієї тисячі) грн., то стягувачем у такій справі виступатиме під­приємство "А".

Доречно зауважити, що право стягувача по­давати заяву про видачу дубліката виконавчого документа також передбачено ч. 2 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження».

Інший суб'єкт звернення за видачею дублі­ката виконавчого листа (наказу) — державний вико­навець (ч. 1 ст. 370 ЦПК, ч. 1 ст. 260 КАС, ч. 1 ст. 120 ГПК). Відповідно до п. 8 ч. З ст. 11 Закону про виконавче провадження держвиконавець у процесі здійснення виконавчого провадження вправі звертатися до суду, зокрема про видачу дубліката виконавчого документа.

До того ж аналіз процесуального законодав­ства дозволяє визначити, коли право звернутися із заявою про видачу дублікату виконавчого до­кумента (наказу) належить стягувачеві, а коли його має державний виконавець. Зазвичай стягувач вправі подати заяву про видачу дубліката вико­навчого документа (наказу) до моменту його пред'явлення до виконання. Адже саме до вказа­ного моменту виконавчий документ може фізич­но знаходитися в стягувача. У разі пред'явлення до виконання виконавчого документа стягу­вач подає до виконавчої служби його оригінал (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»). Водночас таке право він має і при втраті вико­навчого документа державним виконавцем.

Натомість останній уповноважений звернути­ся з поданням про видачу дубліката виконавчо­го документа винятково після відкриття вико­навчого провадження. Окрім того, ч. 1 ст. 370 ЦПК передбачено право державного виконавця звер­татися до суду за видачею дублікатів виконав­чого листа в разі встановлення кількох місць роботи чи отримання доходів боржника.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» - всі види послуг у сфері виконавчого провадження, захисту від стягнення, стягнення заборгованості.

Детальніше за телефонами: (095) 041-41-13; (093) 488-88-22

Оцените материал
(1 Голосовать)
  •  Главная | Практики |Индустрии | Земельные аукционы | Срочная помощь адвоката | Блог | Новости компании | Контакты

    Данный информационный ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся информация и результаты интеллектуальной деятельности, которые размещены на ресурсе, находятся под защитой международного права и законодательства Украины. Незаконные действия с информацией и результатами интеллектуальной деятельности влечет за собой ответсвенность. Вся информация, размещенная на ресурсе не является юридической консультацией. Комментарии, статьи, заключения, опубликованные юристами являются их личным мнением и могут не совпадать с мнением ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

    © ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015. Все права защищены.

    .